Top
温馨提示 根据《广东省人民政府办公厅关于全省政务服务网切换上线的通知》要求,“广东政务服务网|深圳市”网站(http://www.gdzwfw.gov.cn/portal/index?region=440300)于9月19日23时正式切换上线,取代“广东省网上办事大厅深圳分厅”服务功能,“广东省网上办事大厅深圳分厅”同时下线。深圳政府在线将“在线办事”和“便民服务”两频道整合,统称“政务服务”。在此期间,网站有关政务服务的检索或受影响。有关事项内容的检索,建议咨询“政务机器人”。不便之处 ,敬请谅解。
结果分类

 查询结果: 检索到记录8335条, 检索用时为1.225秒

[政务服务]申领居住证
申请受理机关: 光明区新湖街道办事站
http://www.gdzwfw.gov.cn/portal/guide/TE44031150000031703442100000022.html?region=440311003000 2018-10-12
[政务服务]补领、换领居住证
申请受理机关: 光明区玉塘街道办事站
http://www.gdzwfw.gov.cn/portal/guide/TE44031150000031903442100000028.html?region=440311005000 2018-10-12
[政务服务]申领居住证
申请受理机关: 福田区园岭街道办事站
http://www.gdzwfw.gov.cn/portal/guide/TE44030450000027403442100000018.html?region=440304002000 2018-10-12
[政务服务]申领居住证
申请受理机关: 福田区福保街道办事站
http://www.gdzwfw.gov.cn/portal/guide/TE44030450000028203442100000020.html?region=440304010000 2018-10-12
[政务服务]签注居住证
申请受理机关: 南山区桃源街道办事站
http://www.gdzwfw.gov.cn/portal/guide/TE44030550000028903442100000054.html?region=440305008000 2018-10-12
[政务服务]补领、换领居住证
申请受理机关: 坪山区龙田街道办事站
http://www.gdzwfw.gov.cn/portal/guide/TE44031050000032403442100000004.html?region=440310006000 2018-10-12
[政务服务]深圳经济特区居住证申领
申请受理机关: 深圳市公安局大鹏分局
http://www.gdzwfw.gov.cn/portal/guide/11440300591897592142006057000.html?region=440343 2018-10-12
[政务服务]签注居住证
申请受理机关: 深圳市公安局光明分局
http://www.gdzwfw.gov.cn/portal/guide/1144030066707725XM42106040000.html?region=440311 2018-10-12
[政务服务]注销居住登记信息和居住证信息
申请受理机关: 深圳市公安局罗湖分局
http://www.gdzwfw.gov.cn/portal/guide/11440300K31726889942106042000.html?region=440303 2018-10-12
[政务服务]申领居住证
申请受理机关: 福田区华富街道办事站
http://www.gdzwfw.gov.cn/portal/guide/TE44030450000028003442100000013.html?region=440304009000 2018-10-12
共有8335条记录  首页 上一页 3 4 5 6 7 下一页 尾页    当前页数:5/总页数:834